حضور مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۴ خردادماه در جمع اهالی روستای حلمسی بخش ترکمانچای در جریان حضور نماینده مردم میانه و نشست و گفتگوی صمیمی با اهالی این روستا ...