حضور مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با همراهی تعدادی از مدیران ادارات دولتی در جمع اهالی روستای ممان بخش مرکزی در راستای تسریع در حل مشکلات و مطالبات مردم در جریان حضور نماینده ...