پروژه آبرسانی میانه شامل سد گرمی چای و تصفیه خانه و خط انتقال آب به این شهرستان بعد از ۲۰ سال با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید تا رویای شهروندان این شهرستان برای استفاده از آب شرب سالم به ...