رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه قوانینی در اجرای کنکور وجود دارد که نمایندگان پارلمان را محق ورود در سیاستگذاری‌های کنکور می‌کند، گفت: اعضای کمیسیون آموزش در ...