مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه و ترکمانچای خطاب به وزیر صمت؛ تراژدی غم‌بار خودروسازی در ایران چه زمانی به پایان می رسد؟ مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی روز سه ...