🎥فایل ویدئویی/ برنامه «با نمایندگان» شبکه استانی سهند با حضور مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی