دیدار مشترک استاندار، نمایندگان شهرستان میانه و مدیرعامل آب منطقه‌ای استان با وزیر نیرو در خصوص پروژه‌های آب میانه️ در ادامه پیگیری‌ها و دیدارهای قبلی با وزیر نیرو، مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی ...