با تامین اعتبار بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال| عملیات اجرای آسفالت مسیر بیش از ۲ کیلیومتری روستای سرخه حصار در بخش کندوان از سوی اداره راهداری میانه آغاز شد