️تعدادی از سرمایه گذاران در حوزه ی آب به دعوت مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی در دفتر ارتباطات مردمی وی حضور یافتند.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی ...