حضور سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهور و وزیر نیرو در شهرستان میانه به منظور افتتاح و بهره برداری از مرحله اول پروژه آبرسانی به میانه از سد گرمی چای| جمعه ۱۹ خرداد ماه