رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از رأی قاطع اعضای این کمیسیون برای حذف بند مربوط به اجرای سند ۲۰۳۰ در بودجه ۱۴۰۰ خبر داد. علیرضا منادی سفیدان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با ...