در راستای برقراری عدالت آموزشی برای دانش آموزان شهرستان میانه، مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی که پیش از این و در طی یکسال گذشته با حضور چندین باره در سازمان سنجش آموزش ...