حضور اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در جمع اهالی روستای سوینج سفلی بخش ترکمانچای میانه   مهدی اسماعیلی ضمن دیدار و گفتگوی صمیمی با اهالی روستای سوینج به مشکلات و مطالبات اهالی این روستا از ...