مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی دو نماینده مردم شریف شهرستان میانه با حضور در برنامه با نمایندگان شبکه استانی سهند به تشریح اقدامات خود در حوزه های مختلف از جمله آب، راه و … پرداختند.