مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی از پروژه انتقال آب شرب از سدگرمی چای و تصفیه خانه این مجموعه بازدید بعمل آورد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی ...