مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی در راستای تسریع در پیشبرد برنامه ها و همچنین مانع زدایی و رفع مشکلات در راستای آماده سازی و صدور پروانه های ساخت از محل پروژه ...