نماینده مردم میانه و مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران و هیئت همراه از مجتمع فولاد میانه و شرکت فولاد آذربایجان بازدید به عمل آوردند. ️به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم ...