در راستای مکاتبات و مطالبه مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی از شرکت ملی فولاد ایران در راستای مساعدت به منظور افزایش کمی و کیفی خدمات به همشهریان و بویژه بیماران و ...