شهردار و شورای شهر آقکند با حضور در دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه برخی از مشکلات شهر آقکند را مورد بررسی قرار دادند.   مشکل درمانگاه آقکند از جمله نبود آزمایشگاه و ...