م️یرجلالی شهردار و اعضای شورای شهر ترک با حضور در دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی از اقدامات و پیگیری‌های وی از جمله پیگیری در راستای تکمیل مرکز ...