با پیگیری ها و جلسات متعدد مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی نمایندگان مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با رییس شورای عالی، شهرسازی و معماری ایران، وزیر دفا.ع و مسئولین استانی، نقشه طرح شهرسازی اراضی ۳۲ ...