شهردار و رئیس شورای شهر میانه با حضور در دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس با وی دیدار و گفتگو کردند.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی ...