مهدی اسماعیلی با حضور در شهرداری و دیدار با رییس شورای اسلامی شهر و شهردار میانه دیدار و گفتگو کرد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای ...