صبح روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ پیکر پاک شهید مدافع حرم رضا صفدری بر دوش مردم شهید پرور شهرستان میانه در ورودی شهر ترکمانچای تشییع شد. پیکر پاک این شهید مدافع حرم پس از تشییع در گلزار مومنین ترکمانچای در ...