به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهرستان میانه با حضور در دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان ...