مهدی اسماعیلی منتخب مردم شهرستان میانه در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان به ظرفیت ها و پتانسیل های بالای شهرستان را در زمینه معادن،صنعت، محصولات کشاورزی ...