در راستای تلاش ها و پیگیری های مستمر قریب به یک ساله مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی سرانجام یکی از مطالبات و خواسته های اصلی همشهریان عزیز در راستای راه اندازی ...