مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به متوقف ماندن فاز دوم (تولید آهن اسفنجی) و همچنین نیمه تمام ماندن فاز سوم (واحد ذوب) علیرغم گذشت ۲۰ سال از آغاز بکار گروه صنعتی فولاد ...