مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در راستای رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه در بین اهالی روستاها و همچنین مرکز بخش ترکمانچای حضور یافت. در جریان این بازدید از بخش ترکمانچای که از ساعات اولیه صبح روز ...