نماینده مردم میانه در مجلس اختلاف‌افکنی مافیای قدرت بین مسوولان و نمایندگان را عامل اصلی عقب‌ماندگی این شهرستان دانست و گفت: مافیای قدرتی که در فولاد میانه و آذربایجان ریشه دوانده، از ورود مدیران ...