مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی از جاده ی میانه به فیروز آباد (اهلند) بازدید بعمل آورد.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه ...