نماینده مردم میانه در مجلس با بیان اینکه به نظر می رسد در مورد افزایش تعرفه های پزشکی با عجله تصمیم گیری شده است، افزود: به صلاح نیست در این شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند تعرفه های پزشکی ...