رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس، آخرین روند بررسی طرح تأمین نیروی انسانی در آموزش و پرورش را تشریح و عنوان کرد: مصوبه‌ای در زمینه برگزاری آزمون داخلی نداشتیم چراکه هیچ گونه ضریب و امتیازی ...