در متن این پیام امده است: کسب سهمیه المپیک توسط شناگر ارزنده شهرمان آقای متین بالسینی در ماده ۲۰۰ متر پروانه که بار دیگر مایه سرافرازی شهرستان میانه در بالاترین سطح حرفه ای ورزش جهان گردید را خدمت ...