اعضای مجمع نمایندگان استان و استاندار آذربایجان شرقی با معاون اول رئیس جمهور دیدار و درخصوص مهم‌ترین پروژه‌های در حال اجرای استان گفت‌وگو کردند. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در این دیدار استان ...