مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه و رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس از صدور مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر دیگر از مشمولان قانون تبدیل وضعیت استخدامی از جمله نیروی های نهضت، خرید خدمات، حق التدریس و مربیان ...