مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه روز دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ در محل نهاد ریاست جمهوری با دکتر منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد اسماعیلی نماینده مردم میانه در این جلسه به تشریح ...