عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه این کمیسیون برای معلمان وارد شده از سال ۹۱به بعد طرح دارد، گفت: هیچ قانونی برای استخدام معلمان پس از سال ۹۱ در آموزش و پرورش وجود ندارد.   مهدی اسماعیلی در ...