اخذ مجوز احاله پارک جنگلی میانه و واگذاری ۳۰ ساله آن از منابع طبیعی به شهرداری میانه در تیر ماه سال گذشته(۱۴۰۱) نتیجه داد. بعد از پیگیری های صورت گرفته از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و اخذ ...