مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به همراه مسعود سعادتی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه روز پنجشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۰ به منظور رسیدگی و حل مشکلات با اهالی ...