به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، اسماعیلی با حضور در سازمان امور عشایر کشور با آقای داوردان، مدیرکل عمران و امور زیربنایی این سازمان و ...