نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره رشد بی رویه تورم در کشور؛ گفت: از رییس جمهور محترم درخواست دارم با تشکیل یک قرار گاه اثر بخش و قوی و اهتمام و همراهی قوای سه ...