با تلاش و پیگیری های مستمر سید مرتضی حسینی و مهدی اسماعیلی نمایندگان مردم میانه در مجلس شورای اسلامی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و اخذ موافقت ها و مجوزهای لازم، دانشکده پرستاری در شهرستان ...