سید مرتضی حسینی و مهدی اسماعیلی نمایندگان مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی با حضور در بخش ترکمنچای با اهالی، معتمدین و ریش سفیدان این شهر دیدار و گفتگو کردند. نمایندگان مردم میانه طی صحبت ...