به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی، در پی دیدار مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه با نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه ...