جمعی از ریش سفیدان و اعضای هیئت رزمندگان اسلام میانه با حضور در دفتر ارتباطات مردمی مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه با وی دیدار و گفتگو کردند.   به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی ...