نقل قول دکتر صحرایی وزیر آموزش و پرورش از مهدی اسماعیلی نایب رییس اول کمیسیون آموزش و نماینده شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی