مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در راستای توجه ویژه و حمایت وزیر اقتصادی و دارایی از واحدهای تولیدی و کارآفرینی شهرستان میانه با دکتر خاندوزی دیدار و گفتگو کرد.   در این جلسه مهدی ...