به دنبال پیگیری های مستمر قبلی جلسه ای روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در محل آن وزارتخانه تشکیل شد. در این جلسه مهدی اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان میانه در مجلس ...