عدم اقنای اسماعیلی نماینده میانه از پاسخ های وزیر راه و شهرسازی در خصوص توجه و رسیدگی به پروژه های عمرانی شهرستان میانه بویژه حوزه راه باعث شد تا  قالیباف رئیس مجلس  طی نامه ای این موضوع را خطاب به ...